مدارک و گواهینامه ها

در این بخش با مدارک ، تقدیرنامه ، توصیه نامه و گواهینامه های من آشنا شوید


گواهینامه دوره بین المللی چرم دوزی
گواهینامه دوره چرم دوزی حرفه ای
گواهی فنی حرفه ای چرم دوزی با دست